[PC-BSD Commits] r6251 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Feb 16 02:01:20 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-16 02:01:20 -0800 (Tue, 16 Feb 2010)
New Revision: 6251

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2010-02-15 10:01:21 UTC (rev 6250)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2010-02-16 10:01:20 UTC (rev 6251)
@@ -421,7 +421,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
-    <translation>Váš systém je nyní instalován! To může chvíli trvat, v závislosti na vybraných komponentách a rychlosti Vašeho počítače. Po ukončení instalace budete upozorněni.</translation>
+    <translation>Váš systém se nyní instaluje! To může chvíli trvat, v závislosti na vybraných komponentách a rychlosti Vašeho počítače. Po dokončení instalace budete upozorněni.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Complete</source>
@@ -429,7 +429,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installation is now complete! You may now remove any boot media, and reboot the system to finish.</source>
-    <translation>Instalace je nyní hotová. Můžete odstranit libovolné bootovací média a restartovat systém pro dokončení instalace.</translation>
+    <translation>Instalace je nyní hotová. Můžete vyjmout bootovací médium a restartovat systém pro dokončení instalace.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0.2, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>

Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2010-02-15 10:01:21 UTC (rev 6250)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2010-02-16 10:01:20 UTC (rev 6251)
@@ -221,7 +221,7 @@
 <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
-<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Witamy w PC-BSD! System ten został zaprojektowany z myślą o osobach bez przygotowania informatycznego. Instalacja systemu jest prosta i sprowadza się do kilku kliknięć myszą i niezbyt długiego oczekiwania na zakończenie procesu instalacyjnego. Sprzęt taki jak karta graficzna, dźwiękowa, interfejsy sieciowe i inne urządzenia są konfigurowane automatycznie i można korzystać z nich pierwszego uruchomienia systemu. Użytkownicy domowi od razu przyjemność używania graficznego interfejsu PC-BSD z popularnym menadżerem okien w postaci KDE. Proszę wybrać język instalacji i kliknąć 'Dalej' aby rozpocząć proces instalacji.</p></body></html></translation>
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Witamy w PC-BSD! System ten został zaprojektowany z myślą o osobach bez przygotowania informatycznego. Instalacja systemu jest prosta i sprowadza się do kilku kliknięć myszą i niezbyt długiego oczekiwania na zakończenie procesu instalacyjnego. Sprzęt taki jak karta graficzna, dźwiękowa, interfejsy sieciowe i inne urządzenia są konfigurowane automatycznie i można korzystać z nich od pierwszego uruchomienia systemu. Użytkownicy domowi od razu przyjemność używania graficznego interfejsu PC-BSD z popularnym menadżerem okien w postaci KDE. Proszę wybrać język instalacji i kliknąć 'Dalej' aby rozpocząć proces instalacji.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard Model</source>
More information about the Commits mailing list