[PC-BSD Commits] r6246 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Feb 13 02:04:18 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-13 02:04:18 -0800 (Sat, 13 Feb 2010)
New Revision: 6246

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts	2010-02-13 10:04:06 UTC (rev 6245)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts	2010-02-13 10:04:18 UTC (rev 6246)
@@ -93,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Сигурен ли си, че искаш да откажеш?</translation>
+    <translation>Сигурни ли сте, че искате да откажете?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -197,7 +197,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation>Този PBI е 32bit, докато системата е 64bit. PBI може да бъде инсталиран, но няма да получавате съобщения за онлайн обновявания. Освен това, инаталираното приложение може да не работи оптимално. Да продължи ли инсталирането?</translation>
+    <translation>Този PBI е 32bit, докато системата е 64bit. PBI може да бъде инсталиран, но няма да получавате съобщения за онлайн обновявания. Освен това, инсталираното приложение може да не работи оптимално. Да продължи ли инсталирането?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
@@ -205,11 +205,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation>е инсталирана вече. Да я презапиша ли?</translation>
+    <translation>е вече инсталирана. Да я презапиша ли?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">PBI Инсталатор</translation>
+    <translation>PBI Installer</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2010-02-13 10:04:06 UTC (rev 6245)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2010-02-13 10:04:18 UTC (rev 6246)
@@ -129,7 +129,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation>El programa s'està instal·lant. Espereu un instant...</translation>
+    <translation>El programa s'està instal·lant. Pot trigar un temps.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
@@ -137,7 +137,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click "Finish"</source>
-    <translation>Iniciar l'aplicació quant clica a "Finalitzar".</translation>
+    <translation>Iniciar l'aplicació quant cliqueu a "Finalitzar"</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Yes</source>
@@ -149,7 +149,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space on selected partition!</source>
-    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició seleccionada.</translation>
+    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició seleccionada!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
@@ -177,7 +177,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
-    <translation>Error executant les comandes de comprovació interna!</translation>
+    <translation>Error executant les comandes de comprovació interna! </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data integrity check failed!</source>
@@ -185,7 +185,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>ERROR: The internal data integrity check failed! The file is corrupt! </source>
-    <translation>ERROR: La comprovació de la integritat de les dades ha fallat! El fitxer és corrupte!</translation>
+    <translation>ERROR: La comprovació de la integritat de les dades ha fallat! El fitxer és corrupte! </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finishing data integrity check...</source>
More information about the Commits mailing list