[PC-BSD Commits] r6236 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Feb 13 02:02:14 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-13 02:02:14 -0800 (Sat, 13 Feb 2010)
New Revision: 6236

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-02-13 10:01:49 UTC (rev 6235)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-02-13 10:02:14 UTC (rev 6236)
@@ -123,11 +123,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation>Пазител на живота</translation>
+    <translation>Life Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
-    <translation>Име на пазитела(сървъра)</translation>
+    <translation>Име на Preserver (сървъра)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
@@ -174,38 +174,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>A preserver for this user + host already exists! Please select a different username / host when creating a new lifePreserver.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preserver за този потребител + хост вече съществува! Моля, изберете друго потребителско име / хост, когато създавате нов lifePreserver.      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Създаването на SSH ключове е неуспешно</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up the SSH keys for this server. Please click Back to check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Създаването на SSH ключове за този сървър е неуспешно. Моля, натиснете Назад, за да проверите настройките и опитайте отново.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Добави нов Life Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This wizard will walk you through the process of setting up a new Life Preserver backup on a remote storage device.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Този помощник ще ви преведе през процеса по настройка на нов Life Preserver архив на отдалечено устройство за съхранение на данни.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>За да започнете, натиснете Напред.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отдалечено устройство</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server information</source>
@@ -281,21 +274,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Вече сте готов с настройването на връзката към вашия отдалечен сървър за архивиране. Когато натиснете Край, ще се появи прозорец, в който трябва да въведете паролата за сървъра.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отвори директория</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Възстанови файлове</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>

Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts	2010-02-13 10:01:49 UTC (rev 6235)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts	2010-02-13 10:02:14 UTC (rev 6236)
@@ -76,7 +76,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching backup list from server, please wait...</source>
-    <translation>Capturant el llistat de còpies de seguretat del servidor, espereu..</translation>
+    <translation>Capturant el llistat de còpies de seguretat del servidor, espereu...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Backups</source>




More information about the Commits mailing list