[PC-BSD Commits] r6148 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Feb 2 02:01:53 PST 2010


Author: autotrans
Date: 2010-02-02 02:01:53 -0800 (Tue, 02 Feb 2010)
New Revision: 6148

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2010-02-02 10:01:29 UTC (rev 6147)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_ca.ts	2010-02-02 10:01:53 UTC (rev 6148)
@@ -65,17 +65,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>No s'ha configurat el servidor CVSup. Per configurar-lo, prem el botó 'Trova el més ràpid...' i segueix les instruccions. Alternativament, el servidor CVSup per aquesta operació es pot triar manualment desde el següent fitxer
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>El PC-BSD ha detectat que el servidor més ràpid és el:
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>T'agradaria fer servir aquest servidor en ocasions futures ?
       </translation>
   </message>
 </context>
@@ -119,7 +119,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>No es pot connectar amb cap servidor. Això podria ser perquè tots els servidors seleccionats estàn caiguts, o perquè la connexió a internet està configurada incorrectament. Potser voldrieu provar altres servidors de test.
       </translation>
   </message>
 </context>
More information about the Commits mailing list