[PC-BSD Commits] r7327 - pcbsd/stable/pcbsdusermanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Aug 2 02:02:56 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-08-02 02:02:56 -0700 (Mon, 02 Aug 2010)
New Revision: 7327

Modified:
   pcbsd/stable/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_lt.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for pcbsdusermanager


Modified: pcbsd/stable/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_lt.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_lt.ts	2010-08-02 09:00:34 UTC (rev 7326)
+++ pcbsd/stable/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_lt.ts	2010-08-02 09:02:56 UTC (rev 7327)
@@ -114,8 +114,8 @@
     <message>
         <source>The following errors occurred whilst trying to add a new user:
 </source>
-        <translation>Bandant pridėti naują vartotoją nutiko sekančios kalidos:
-            </translation>
+        <translation>Bandant pridėti naują vartotoją nutiko sekančios klaidos:
+</translation>
     </message>
     <message>
         <source>The following non-critical errors occurred whilst trying to add a new user, do you wish to continue?
@@ -125,28 +125,23 @@
     </message>
     <message>
         <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Rezervuoti &apos;home&apos; aplanką už &apos;/hone/&apos; ribų gali sukelti suderinamumo problemų su kaikuriomis programomis. NEREKOMENDUOJAMA</translation>
     </message>
     <message>
         <source>- The &apos;Home Directory&apos; field has not been filled in.</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>&apos;Namų aplankas&apos; laukas nebuvo užpildytas     </translation>
     </message>
     <message>
         <source>- The value entered as &apos;Home Directory&apos; is not a valid path.</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Reikšmė įvesta aprašant &apos;Namų direktoriją&apos; nėra veikiantis takas</translation>
     </message>
     <message>
         <source>- Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation> - Rezervuoti &apos;home&apos; aplanką už &apos;/hone/&apos; ribų gali sukelti suderinamumo problemų su kaikuriomis programomis. NEREKOMENDUOJAMA            </translation>
     </message>
     <message>
         <source>- A file was selected as &apos;Home Directory&apos;, this value must be a directory.</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation> - &apos;Namų aplankui&apos; nurodyti buvo pasirinkta byla, ši reikšmė turi būti takas.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -373,17 +368,15 @@
     <name>PCBSDUserManager</name>
     <message>
         <source>PC-BSD User Manager</source>
-        <translation type="unfinished">PC-BSD naudotojų tvarkytuvė</translation>
+        <translation>PC-BSD naudotojų administratorius</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Close</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Uždaryti</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Apply</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Pritaikyti</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -474,19 +467,19 @@
     </message>
     <message>
         <source>The field is empty</source>
-        <translation type="unfinished">Laukas yra tuščias</translation>
+        <translation>Laukas yra tuščias</translation>
     </message>
     <message>
         <source>The following errors occurred whilst trying to add a new user:
 </source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Bandant pridėti naują vartotoją įvyko sekančios klaidos:
+</translation>
     </message>
     <message>
         <source>The following non-critical errors occurred whilst trying to add a new user, do you wish to continue?
 </source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Bandant pridėti naują vartotoją įvyko sekančio nekritinės klaidos. Ar norite testi?
+</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -529,7 +522,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>The field is empty</source>
-        <translation type="unfinished">Laukas yra tuščias</translation>
+        <translation>Laukas yra tuščias</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -603,7 +596,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>The field is empty</source>
-        <translation type="unfinished">Laukas yra tuščias</translation>
+        <translation>Laukas yra tuščias</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -670,8 +663,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>Placing home directory outside &apos;/home/&apos; can cause compatibility problems with some programs. NOT RECOMMENDED</source>
-        <translation type="unfinished">
-            </translation>
+        <translation>Namų aplanko talpinimas už &apos;/home/&apos; ribų gali sukelti suderinanumo problemų su kaikuriomis programomis. NEREKOMENDUOJAMA</translation>
     </message>
 </context>
 </TS>More information about the Commits mailing list