[PC-BSD Commits] r7322 - pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Aug 1 02:01:50 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-08-01 02:01:50 -0700 (Sun, 01 Aug 2010)
New Revision: 7322

Modified:
  pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts	2010-07-30 13:21:59 UTC (rev 7321)
+++ pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts	2010-08-01 09:01:50 UTC (rev 7322)
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pirminio programos kodo dalys parsisiuntimui  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the &apos;Find Fastest...&apos; button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>CVSup serveris nėra nustatytas. Tam, kad nustatyti jūsų CVSup severį, prašome paspausti &apos;Rasti greičiausią...&apos; mygtuką and sekti instrukcijas. Kitas būdas nustatyti CVSup serverį yra rankiniu būdu iš šios bylos      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD atrado greičiausią serverį, kuris yra:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ar norėtumėte naudoti šį serverį ateityje?     </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -120,8 +116,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nepavyko pasiekti nei vieno serverio. Taip galėjo nutikti nes visi pasirinkti serveriai neveikia arba dėl to, kad jūsų interneto prisijungimas nustatytas netinkamai. Jums vertėtu išbandyti kitus serverius.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -255,28 +250,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jungčių konsolė</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &amp;Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paimti &amp;jungčių medį</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistemos uždaviniau - tik pažangiems vartotojams</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&amp;orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paimti sistemos jungčių medį     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jūs taip pat galite sugeneruoti diagnozavimo lapą su informacija apie jūsų sistemą. Šis lapas gali būti panaudotas technikais nesklandumų šalinimui.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -311,8 +301,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Siunčiamos jungtys. Tai gali užtrukti...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>More information about the Commits mailing list