[PC-BSD Commits] r7322 - pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Aug 1 02:01:50 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-08-01 02:01:50 -0700 (Sun, 01 Aug 2010)
New Revision: 7322

Modified:
  pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts
===================================================================
--- pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts	2010-07-30 13:21:59 UTC (rev 7321)
+++ pcbsd/stable/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_lt.ts	2010-08-01 09:01:50 UTC (rev 7322)
@@ -61,23 +61,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Parts of source code to download:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pirminio programos kodo dalys parsisiuntimui  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions. Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>CVSup serveris nėra nustatytas. Tam, kad nustatyti jūsų CVSup severį, prašome paspausti 'Rasti greičiausią...' mygtuką and sekti instrukcijas. Kitas būdas nustatyti CVSup serverį yra rankiniu būdu iš šios bylos      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD has detected the fastest server to be:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD atrado greičiausią serverį, kuris yra:      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ar norėtumėte naudoti šį serverį ateityje?     </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -120,8 +116,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured. You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nepavyko pasiekti nei vieno serverio. Taip galėjo nutikti nes visi pasirinkti serveriai neveikia arba dėl to, kad jūsų interneto prisijungimas nustatytas netinkamai. Jums vertėtu išbandyti kitus serverius.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -255,28 +250,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jungčių konsolė</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paimti &jungčių medį</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistemos uždaviniau - tik pažangiems vartotojams</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Paimti sistemos jungčių medį     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may also generate a diagnostic sheet, with information about your system. This sheet can be used by technicians for troubleshooting purposes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jūs taip pat galite sugeneruoti diagnozavimo lapą su informacija apie jūsų sistemą. Šis lapas gali būti panaudotas technikais nesklandumų šalinimui.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -311,8 +301,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Siunčiamos jungtys. Tai gali užtrukti...</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list