[PC-BSD Commits] r6575 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Apr 21 02:01:34 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-04-21 02:01:34 -0700 (Wed, 21 Apr 2010)
New Revision: 6575

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2010-04-20 16:04:53 UTC (rev 6574)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_pl.ts	2010-04-21 09:01:34 UTC (rev 6575)
@@ -635,63 +635,55 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Welcome to PC-BSD! PC-BSD has been designed with the &quot;casual&quot; computer user in mind. Installing the system is simply a matter of a few clicks and a few minutes for the installation process to finish. Hardware such as video, sound, network and other devices will be auto-detected and available at the first system startup. Home users will immediately feel comfortable using PC-BSD's desktop interface with the popular KDE desktop manager included. Select your language and click next to begin the installation process.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Witamy w instalatorze PC-BSD! PC-BSD został stworzony z myślą o &quot;przygodnym&quot; użytkowniku komputera. Instalowanie systemu jest proste i wymaga tylko kilku kliknięć myszą i kilku minut oczekiwania na zakończenie instalacji. Urządzenia jak karta graficzna, dzwiękowa, sieć i inne urządzenia będą konfigurowane automatycznie i dostępne po uruchomieniu komputera. Użytkownicy domowi będą mieli przyjemność korzystania z interfejsu użytkownika KDE. Proszę wybrać język i kliknać "Dalej" aby rozpocząć proces instalacji.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove all other language support files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Usuń dodatkowe pliki innych wersji językowych</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Import current desktop configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Importuj obecną konfigurację pulpitu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>instalator PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dodanie nie powiodło się</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The slice creation failed with the following message:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tworzenie partycji nie powiodło się, program zwrócił komunikat:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not enough free space to create a new slice!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca aby stworzyć nową partycję!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you want to delete:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jesteś pewny że chcesz usunąć:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Delete Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Usunięcie nie powiodło się</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The slice deletion failed with the following message:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Usunięcie partycji nie powiodło się, program zwrócił komunikat:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This option will try to import your existing desktop profile settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Opcja spowoduje podjęcie próby importowania instniejących ustawień profilu użytkownika.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter your rsync backup settings:</source>
@@ -700,19 +692,17 @@
   </message>
   <message>
     <source>Reload Disk Data</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ponownie wczytaj dane z dysku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the size for this new slice in MegaBytes.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wprowadź rozmiar nowej partycji w Megabajtach.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Can only install directly to a MBR partition!
 Please use 'entire disk' or delete all partitions and create a new one.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Możesz instalować tylko na partycji z MBR! 
+Proszę wybrać "Cały dysk" lub skasować wszystkie partycje i stworzyć jedną.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -793,36 +783,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>ZFS File Systems / Mount Points</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>systemy plików ZFS / punkty montowania</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add</source>
-    <translation type="unfinished">Dodaj</translation>
+    <translation>Dodaj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">Usuń</translation>
+    <translation>Usuń</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: A partition with this mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd! Partycja o tym punkcie montowania już instnieje!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Need a at least one ZFS File-System mount-point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: Potrzeba minimum jednego punktu montowania systemu plików ZFS.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This mount point already exists!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Błąd: Ten punkt montowania już istnieje!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter Passphrase</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wprowadź hasło</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the Passphrase for this encrypted disk</source>




More information about the Commits mailing list