[PC-BSD Commits] r6531 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Apr 8 02:02:20 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-04-08 02:02:20 -0700 (Thu, 08 Apr 2010)
New Revision: 6531

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_pl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_pl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_pl.ts	2010-04-08 09:01:29 UTC (rev 6530)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_pl.ts	2010-04-08 09:02:20 UTC (rev 6531)
@@ -143,11 +143,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation>elektroniczne Kamizelki Ratunkowe dla PC-BSD</translation>
+    <translation>Kamizelki Ratunkowe dla PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
-    <translation>Nowa elektroniczna Kamizelka Ratunkowa dla PC-BSD</translation>
+    <translation>Nowa Kamizelka Ratunkowa dla PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
@@ -431,49 +431,42 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remote Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zdalny katalog</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Modyfikuj listę ignorowanych</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pUserExclude</name>
   <message>
     <source>Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Lista ignorowanych</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Własna lista ignorowanych</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Dodaj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">&Usuń</translation>
+    <translation>&Usuń</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: Excludes should use full path names, wildcards such as * are supported</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uwaga: Ignorowane powinny być określane za pomocą pełnej ścieżki dostępu, ale wpisy typu * są dopuszczalne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Ok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Anuluj</translation>
+    <translation>&Anuluj</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list