[PC-BSD Commits] r6519 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Apr 7 02:02:17 PDT 2010


Author: autotrans
Date: 2010-04-07 02:02:17 -0700 (Wed, 07 Apr 2010)
New Revision: 6519

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_uk.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-04-07 09:01:26 UTC (rev 6518)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_bg.ts	2010-04-07 09:02:17 UTC (rev 6519)
@@ -431,49 +431,42 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remote Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Отдалечена директория</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Промени списъка с изключения</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pUserExclude</name>
   <message>
     <source>Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Списък с изключения</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Потребителски списък с изключения</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Добави</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">&Премахване</translation>
+    <translation>&Премахване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: Excludes should use full path names, wildcards such as * are supported</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Бележка: Изключенията трябва да са с пълните имена на пътища, поддържат се специални символи, като *</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&ОК</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">&Отказ</translation>
+    <translation>&Отказ</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_uk.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_uk.ts	2010-04-07 09:01:26 UTC (rev 6518)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_uk.ts	2010-04-07 09:02:17 UTC (rev 6519)
@@ -431,50 +431,42 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remote Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Віддалений каталог</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Modify Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Змінити список виключень</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pUserExclude</name>
   <message>
     <source>Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Список виключень</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom Exclude List</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Список виключень користувача</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Додати [&A]</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">Вилучити</translation>
+    <translation>Вилучити</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Note: Excludes should use full path names, wildcards such as * are supported</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Примітка: Виключення мають використовувати повні шляхи файлів. Підтримуються маски, такі як *.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Ok</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Ok</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Відмінити [&C]</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list