[PC-BSD Commits] r4793 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Wed Oct 28 02:00:26 PDT 2009


Author: autotrans
Date: 2009-10-28 02:00:25 -0700 (Wed, 28 Oct 2009)
New Revision: 4793

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_ja.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-27 21:35:25 UTC (rev 4792)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-28 09:00:25 UTC (rev 4793)
@@ -9,11 +9,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel this download?</source>
-    <translation>Прекрати това изтегляне?</translation>
+    <translation>Да прекратя това изтегляне?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove this application?</source>
-    <translation>Да премахна ли това приложение?</translation>
+    <translation>Да премахна това приложение?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
@@ -79,7 +79,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are available:</source>
-    <translation>Достъпни са следните системни обновления:</translation>
+    <translation>Достъпни са следните системни обновявания:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select All</source>
@@ -92,15 +92,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
-    <translation>Покажи игнорираните обновления</translation>
+    <translation>Покажи игнорираните обновявания</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation>Инсталирай избраните обновления</translation>
+    <translation>Инсталирай избраните обновявания</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check for Updates</source>
-    <translation>Проверка за обновления</translation>
+    <translation>Проверка за обновявания</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration</source>
@@ -112,11 +112,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Checking for Updates...</source>
-    <translation>Проверявам за обновления...</translation>
+    <translation>Проверявам за обновявания...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Upgrade</source>
-    <translation>Оставащи обновления</translation>
+    <translation>Оставащи обновявания</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
@@ -125,84 +125,71 @@
   </message>
   <message>
     <source>No software selected to update!</source>
-    <translation>Не е избрана програма за обновяване!</translation>
+    <translation>Не е избран софтуер за обновяване!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Download</source>
-    <translation>Стартиране на изтеглянето</translation>
+    <translation>Стартиране на свалянето</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed! Please try again later.</source>
-    <translation>Изтеглянето е несполучливо! Моля опитайте отново по-късно.</translation>
+    <translation>Свалянето е несполучливо! Моля, опитайте отново по-късно.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation>Изтеглянето се провали... Опитвам да изтегля отново...</translation>
+    <translation>Свалянето се провали... Опитвам да сваля отначало...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сваляне...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновяване...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталиране...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Online Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Онлайн обновяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The updated version of</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновената версия на</translation>
   </message>
   <message>
     <source>failed the integrity check! Please try updating this PBI again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>не успя да премине проверката за цялостност! Моля, опитайте да обновите PBI файловете по-късно.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occured while upgrading</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Получи се грешка при обновяването</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may need to re-install this PBI manually.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Може да имате нужда от ръчно преинсталиране на PBI.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrade complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновяването приключи!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталирането приключи!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Сваляне: </translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> на </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Uninstall</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Деинсталиране</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Desktop Icons</source>
@@ -241,8 +228,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Системата е напълно обновена!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are being ignored:</source>

Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_ja.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_ja.ts	2009-10-27 21:35:25 UTC (rev 4792)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_ja.ts	2009-10-28 09:00:25 UTC (rev 4793)
@@ -302,8 +302,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>エラー:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
More information about the Commits mailing list