[PC-BSD Commits] r4783 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Oct 27 02:00:27 PDT 2009


Author: autotrans
Date: 2009-10-27 02:00:26 -0700 (Tue, 27 Oct 2009)
New Revision: 4783

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-26 19:27:50 UTC (rev 4782)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-10-27 09:00:26 UTC (rev 4783)
@@ -5,68 +5,55 @@
   <name>PBM</name>
   <message>
     <source>You currently have PBIs downloading! Exit anyway?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>В момента се изтеглят PBI файлове. Да изляза ли?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel this download?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Прекрати това изтегляне?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove this application?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Да премахна ли това приложение?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Грешка!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Тази програма трябва да бъде стартирана като root!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Configuration!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Прокси конфигурация!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You will need to restart the system updater for any proxy changes to take effect!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Трябва да рестартирате приложението за обновяване на системата, за да влязат в действие промените в прокси конфигурацията!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Software and Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD Софтуер и обновявания</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Browser</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Браузър на програмите</translation>
   </message>
   <message>
     <source>...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>about:blank</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>about:blank</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installed Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталирани програми</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Program Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Име на програмата</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
@@ -75,8 +62,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновяване</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
@@ -85,23 +71,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Alt+R</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Alt+R</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Обновявания на системата</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Достъпни са следните системни обновления:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select All</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Избери всичко</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View Details</source>
@@ -110,38 +92,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Покажи игнорираните обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Инсталирай избраните обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Проверка за обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Конфигурация</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изход</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for Updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Проверявам за обновления...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Upgrade</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Оставащи обновления</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
@@ -150,23 +125,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>No software selected to update!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Не е избрана програма за обновяване!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Стартиране на изтеглянето</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed! Please try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изтеглянето е несполучливо! Моля опитайте отново по-късно.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Изтеглянето се провали... Опитвам да изтегля отново...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
More information about the Commits mailing list