[PC-BSD Commits] r4753 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Oct 24 19:59:45 PDT 2009


Author: autotrans
Date: 2009-10-24 19:59:45 -0700 (Sat, 24 Oct 2009)
New Revision: 4753

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts	2009-10-25 02:59:36 UTC (rev 4752)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_bg.ts	2009-10-25 02:59:45 UTC (rev 4753)
@@ -193,28 +193,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Внимание 32bit!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Този PBI е 32bit, докато системата е 64bit. PBI може да бъде инсталиран, но няма да получавате съобщения за онлайн обновявания. Освен това, инаталираното приложение може да не работи оптимално. Да продължи ли инсталирането?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Програмата</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>е инсталирана вече. Да я презапиша ли?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">PBI Инсталатор</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list