[PC-BSD Commits] r5016 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 10:41:18 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 10:41:18 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 5016

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts	2009-11-13 18:40:55 UTC (rev 5015)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_cs.ts	2009-11-13 18:41:18 UTC (rev 5016)
@@ -5,355 +5,287 @@
   <name>PRESERVER</name>
   <message>
     <source>No Previous Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Žádná předchozí záloha</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zakázáno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Daily:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Denně:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Neděle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pondělí</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Úterý</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Středa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Čtvrtek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pátek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sobota</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weekly:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Každý týden:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeListBackups</name>
   <message>
     <source>No Backups Found</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Žádné zálohy nenalezeny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No backups could be found on this server!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Žádné zálohy nebyly nenalezeny na tomto serveru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba při komunikaci se serverem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to the server! Check connection and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Selhalo navázání spojení se serverem. Překontrolujte připojení a zkuste to znovu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following backups are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>K dispozici jsou následující zálohy:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyberte zálohu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching backup list from server, please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stahuji seznam záloh se serveru, prosím vyčkejte...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zálohy k dispozici</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyberte zálohu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zrušit</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserver</name>
   <message>
     <source>Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore From</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovit z</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstraňit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nespuštěno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zastavit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Spuštěno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Záchraná vesta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno záchrany</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Poslední záloha</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frequency</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Frekvence</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stav</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Soubor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přechovávatelé</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Nový přechovávatel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Editovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstranit</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserverWizard</name>
   <message>
     <source>Duplicate Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zkopírovat přechovávatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A preserver for this user + host already exists! Please select a different username / host when creating a new lifePreserver.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přechovávatel pro tohoto uživatele a počítače již existuje. Vyberte prosím jiné uživatelské jméno nebo počítač když vytváříte nového přechovávatele.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Selhalo nastavení SSH klíčů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up the SSH keys for this server. Please click Back to check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Selhalo nastavení SSH klíčů pro tento server. Klikněte na zpět a překontrolujte nastavení.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přidat nového přechovávatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This wizard will walk you through the process of setting up a new Life Preserver backup on a remote storage device.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tento průvodce vás provede skrz nastavení nového přechovávatele pro vzálené úložiště.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Začněte cliknutím na Další.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vzdálené zařízení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server information</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Informace o serveru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Host Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno hostitele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno uživatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSH Port</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SSH Port</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Naplánované zálohy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zakázat automatické zálohy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zálohovat denně v</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>dopoledne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>odpoledne</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zálohovat každý týden v</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Neděli</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pondělí</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Üterý</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Středu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Čtvrtek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pátek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sobota</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>v</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dokončili jste nastavení připojení vzdáleného úložiště. Až kliknete na dokončit tak se objeví okno do kterého zadáte heslo k úložišti.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Otevřít adresář</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovit soubory</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>

Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts	2009-11-13 18:40:55 UTC (rev 5015)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_de.ts	2009-11-13 18:41:18 UTC (rev 5016)
@@ -10,144 +10,117 @@
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Deaktiviert</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Daily:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>täglich</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sonntag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Montag  </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dienstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mittwoch</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Donnerstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Freitag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weekly:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>wöchentlich</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeListBackups</name>
   <message>
     <source>No Backups Found</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>keine Backups gefunden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No backups could be found on this server!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Auf diesem Server wurden keine Backups gefunden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Verbindung zum Server fehlgeschlagen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to the server! Check connection and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Verbindung zum Server fehlgeschlagen! Überprüfen Sie ihre Verbindung und versuchen Sie es erneut!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following backups are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Die folgenden Backups sind verfügbar:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wählen Sie ein Backup</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching backup list from server, please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hole Liste der Backups vom Server, bitte warten</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Verfügbare Backups</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Backup auswählen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Abbrechen</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserver</name>
   <message>
     <source>Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore From</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellen von</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Entfernen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Start</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>läuft nicht</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stopp</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Läuft</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
@@ -161,28 +134,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Letztes Backup</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frequency</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Frequenz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Status</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Datei</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Preservers</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
@@ -191,18 +159,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Beenden</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Bearbeiten</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Entfernen</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -219,13 +184,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Einstellen des SSH Schlüssels fehlgeschlagen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up the SSH keys for this server. Please click Back to check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Einstellen des SSH-Schlüssels für diesen Server fehlgeschlagen. Klicken Sie auf zurück und überprüfen Sie ihre Einstellungen. Versuchen Sie es erneut.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
@@ -239,8 +202,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Um zu starten klicken Sie auf vor.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
@@ -254,111 +216,90 @@
   </message>
   <message>
     <source>Host Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Host Name</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>User Name</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSH Port</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SSH Port</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Geplante Backups</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatische Backups aussetzen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>tägliches Backup um</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>wöchentliches Backup an</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sonntag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Montag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dienstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mittwoch</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Donnerstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Freitag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>um</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sie können nun ihre Verbindung zum ihrem Backup-Server einstellen. Wenn Sie auf Fertigstellen klicken, wird ein Fenster erscheinen, in dem Sie das Passwort für den Server eingeben müssen.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Verzeichnis öffnen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dateien wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Liste der Dateien/Verzeichnisse zur Wiederherstellung - Nutzen Sie Kommas für mehrere Dateien. Dateien müssen mit "/" beginnen.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
@@ -372,13 +313,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Abbrechen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Relative to specified directory</source>
@@ -390,43 +329,35 @@
   <name>lifeRestoreProgress</name>
   <message>
     <source>Restore Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellung fehlgeschlagen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore failed! Please check your settings and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellung fehlgeschlagen! Überprüfen Sie ihre Einstellungen und versuchen Sie es erneut!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellung beendet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore finished successfully!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Die Wiederherstellung wurde erfolgreich abgeschlossen!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Schliessen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restoring</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore in progress... Please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Wiederherstellung läuft... Bitte warten...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Abbrechen</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -438,98 +369,79 @@
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Backup Optionen</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Number of backups to keep</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>_Anzahl der ausgewählten Backups </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove incomplete or failed backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Löschen unvollständig oder fehlgeschlagene Backups</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>geplante Backups</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatische Backups aussetzen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>tägliches Backup um</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>AM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PM</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>wöchentliches Backup an</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sonntag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Montag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dienstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mittwoch</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Donnerstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Freitag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samstag</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>um</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&OK</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Abbrechen</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list