[PC-BSD Commits] r5015 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 10:40:55 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 10:40:55 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 5015

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-13 18:40:04 UTC (rev 5014)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-13 18:40:55 UTC (rev 5015)
@@ -73,15 +73,16 @@
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the &apos;Find Fastest...&apos; button and follow the instructions.
 
 Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>CVSup server není nastaven. Pro nastavení CVSup serveru klikněte na &apos;Najít nejrychlejší...&apos; a následujte instrukce.
+CVSup server může být také nastaven ručně z následujícího souboru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
 
 Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>
+
+Chcete používat tento server i v budoucnu?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -126,8 +127,9 @@
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured.
 
 You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nemohu se spojit s žádným serverem. Toto může být způsobeno nedostupností všech vybraných serverů nebo chybnou konfigurací vašeho Internet připojení.
+
+Můžete zopakovat tento test s vybráním odlišných serverů.      </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -273,23 +275,20 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Konzole portů
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &amp;Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stáhnout strom &amp;Portů      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systémové úlohy - Pouze pro pokročilé uživatele      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&amp;orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stáhnout systémový strom &amp;Portů   </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -324,8 +323,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stahuji porty, bude to chvilku trvat... </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>More information about the Commits mailing list