[PC-BSD Commits] r5015 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 10:40:55 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 10:40:55 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 5015

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-13 18:40:04 UTC (rev 5014)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-13 18:40:55 UTC (rev 5015)
@@ -73,15 +73,16 @@
     <source>CVSup server not set. To set your CVSup server, please click the 'Find Fastest...' button and follow the instructions.
 
 Alternatively, the CVSup server for this operation may be set manually from the following file</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>CVSup server není nastaven. Pro nastavení CVSup serveru klikněte na 'Najít nejrychlejší...' a následujte instrukce.
+CVSup server může být také nastaven ručně z následujícího souboru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
 
 Would you like to use this server in future?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>
+
+Chcete používat tento server i v budoucnu?</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -126,8 +127,9 @@
     <source>Unable to reach any server. This could be because all selected servers are down, or because your internet connection is improperly configured.
 
 You may wish to try testing other servers.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nemohu se spojit s žádným serverem. Toto může být způsobeno nedostupností všech vybraných serverů nebo chybnou konfigurací vašeho Internet připojení.
+
+Můžete zopakovat tento test s vybráním odlišných serverů.      </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -273,23 +275,20 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ports Console</source>
-    <translation type="unfinished">
+    <translation>Konzole portů
       </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch &Ports Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stáhnout strom &Portů      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Tasks - Advanced Users Only</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systémové úlohy - Pouze pro pokročilé uživatele      </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetch System P&orts Tree</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stáhnout systémový strom &Portů   </translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -324,8 +323,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Fetching Ports, this may take a while...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stahuji porty, bude to chvilku trvat... </translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list