[PC-BSD Commits] r4996 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 02:03:50 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 02:03:50 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 4996

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2009-11-13 10:03:38 UTC (rev 4995)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2009-11-13 10:03:50 UTC (rev 4996)
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Vendor:</source>
-    <translation>Venedor:</translation>
+    <translation>Proveïdor:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>URL:</source>
@@ -77,11 +77,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation>L'instal·lador s'ha d'executar com a superusuari. Torni-ho a provar i introdueixi la paraula de pas del superusuari.</translation>
+    <translation>L'instal·lador s'ha d'executar com a super-usuari. Torneu-ho a intentar, i introduïu la contrasenya del super-usuari. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Premi "Següent" per a iniciar la instal·lació de </translation>
+    <translation>Cliqueu a "Següent" per a iniciar la instal·lació de </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -93,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Està segur que desitja cancel·lar?</translation>
+    <translation>Esteu segurs que voleu cancel·lar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -105,7 +105,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation>Si us plau, indiqui on desitja instal·lar aquesta aplicació. El directori suggerit a continuació és, usualment, la millor localització.</translation>
+    <translation>Si us plau, indiqueu on voleu instal·lar aquesta aplicació. El directori suggerit a continuació normalment és la millor localització.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b>Installation Directory</b></source>
@@ -129,15 +129,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation>El programa s'està instal·lant. Esperi uns moments...</translation>
+    <translation>El programa s'està instal·lant. Espereu un instant...</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
-    <translation><b><font size="+1">Instal·lació completada!</font></b><br><br>Prémi "Finalitzar" per a sortir.</translation>
+    <translation><b><font size="+1">Instal·lació completada!</font></b><br><br>Cliqueu a "Finalitzar" per a sortir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click "Finish"</source>
-    <translation>Iniciar l'aplicació quan premi "Finalitzar".</translation>
+    <translation>Iniciar l'aplicació quant clica a "Finalitzar".</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Yes</source>
@@ -149,7 +149,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space on selected partition!</source>
-    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició triada.</translation>
+    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició seleccionada.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
@@ -161,19 +161,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select install directory</source>
-    <translation>Triï el directori d'instal·lació</translation>
+    <translation>Seleccioneu el directori d'instal·lació</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Directory Error</source>
-    <translation>Error en el directori</translation>
+    <translation>Error de directori</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This directory cannot be used for program installation. Please select another directory.</source>
-    <translation>Error: Aquest directori no es pot usar per a instal·lar-hi el programa. Si us plau, triïn un altre.</translation>
+    <translation>Error: Aquest directori no es pot utilitzar per a instal·lar-hi el programa. Si us plau, seleccioneu-ne un altre.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The selected directory is not writable. Please select another directory.</source>
-    <translation>Error: No es pot escriure en el directori triat. Si us plau, triïn un altre.</translation>
+    <translation>Error: No es pot escriure al directori seleccionat. Si us plau, seleccioneu-ne un altre.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
@@ -193,28 +193,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Advertència 32 bits!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aquest PBI és per a 32 bits, mentre que el vostre sistema és de 64 bits. El PBI pot ser instal·lat, no obstant no rebrà les notificacions d'actualització en línia. A demés, el rendiment de l'aplicació no serà l'òptim. Continuar la instal·lació?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>El programa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ja està instal·lat. Sobreescriure'l?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instal·lador PBI</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts	2009-11-13 10:03:38 UTC (rev 4995)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts	2009-11-13 10:03:50 UTC (rev 4996)
@@ -13,157 +13,127 @@
   </message>
   <message>
     <source>I Agree</source>
-    <translation>Aceito</translation>
+    <translation>Acepto</translation>
   </message>
   <message>
     <source><Status></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><Estado></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Registering Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a rexistrar a instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Erro!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running pre-install script...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a executar o script previo á instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Finalizou a instalación!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running install script...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a executar o script de instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aviso!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aceptar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Cancelar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting files...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estanse a extraer os ficheiros...</translation>
   </message>
   <message>
     <source><progress></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><progreso></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install PROGNAME</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a preparar a instalación de PROGNAME</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Vendor:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fabricante:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>URL:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>URL:</translation>
   </message>
   <message>
     <source><h1>Program Name</h1></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><h1>Nome do programa</h1></translation>
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>O instalador debe executarse como root. Ténteo denovo e indique o contrasinal de root. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prema en Seguinte para comezar a instalar </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel Confirmation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Confirmar a cancelación</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Desexa realmente cancelar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Si</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Non</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Escolla o lugar onde desexa instalar este programa. O directorio que se suxire xeralmente é o mellor lugar.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b>Installation Directory</b></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><b>Directorio de instalación</b></translation>
   </message>
   <message>
     <source>XXMB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>XXMB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo dispoñíbel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Required Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo requirido</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remaining Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo restante</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a instalar o programa. Isto pode levar un tempo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><b><font size="+1">Completouse a instalación! </font></b><br><br>Prema en «Terminar» para saír.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click "Finish"</source>
More information about the Commits mailing list