[PC-BSD Commits] r4996 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 02:03:50 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 02:03:50 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 4996

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2009-11-13 10:03:38 UTC (rev 4995)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_ca.ts	2009-11-13 10:03:50 UTC (rev 4996)
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Vendor:</source>
-    <translation>Venedor:</translation>
+    <translation>Proveïdor:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>URL:</source>
@@ -77,11 +77,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation>L&apos;instal·lador s&apos;ha d&apos;executar com a superusuari. Torni-ho a provar i introdueixi la paraula de pas del superusuari.</translation>
+    <translation>L&apos;instal·lador s&apos;ha d&apos;executar com a super-usuari. Torneu-ho a intentar, i introduïu la contrasenya del super-usuari. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Premi &quot;Següent&quot; per a iniciar la instal·lació de </translation>
+    <translation>Cliqueu a &quot;Següent&quot; per a iniciar la instal·lació de </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -93,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Està segur que desitja cancel·lar?</translation>
+    <translation>Esteu segurs que voleu cancel·lar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -105,7 +105,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation>Si us plau, indiqui on desitja instal·lar aquesta aplicació. El directori suggerit a continuació és, usualment, la millor localització.</translation>
+    <translation>Si us plau, indiqueu on voleu instal·lar aquesta aplicació. El directori suggerit a continuació normalment és la millor localització.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;Installation Directory&lt;/b&gt;</source>
@@ -129,15 +129,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation>El programa s&apos;està instal·lant. Esperi uns moments...</translation>
+    <translation>El programa s&apos;està instal·lant. Espereu un instant...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Installation complete! &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Click &quot;Finish&quot; to exit.</source>
-    <translation>&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Instal·lació completada!&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prémi &quot;Finalitzar&quot; per a sortir.</translation>
+    <translation>&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Instal·lació completada!&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Cliqueu a &quot;Finalitzar&quot; per a sortir.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click &quot;Finish&quot;</source>
-    <translation>Iniciar l&apos;aplicació quan premi &quot;Finalitzar&quot;.</translation>
+    <translation>Iniciar l&apos;aplicació quant clica a &quot;Finalitzar&quot;.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&amp;Yes</source>
@@ -149,7 +149,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: Not enough disk space on selected partition!</source>
-    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició triada.</translation>
+    <translation>Error: No hi ha prou espai a la partició seleccionada.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
@@ -161,19 +161,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Select install directory</source>
-    <translation>Triï el directori d&apos;instal·lació</translation>
+    <translation>Seleccioneu el directori d&apos;instal·lació</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Directory Error</source>
-    <translation>Error en el directori</translation>
+    <translation>Error de directori</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This directory cannot be used for program installation. Please select another directory.</source>
-    <translation>Error: Aquest directori no es pot usar per a instal·lar-hi el programa. Si us plau, triïn un altre.</translation>
+    <translation>Error: Aquest directori no es pot utilitzar per a instal·lar-hi el programa. Si us plau, seleccioneu-ne un altre.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The selected directory is not writable. Please select another directory.</source>
-    <translation>Error: No es pot escriure en el directori triat. Si us plau, triïn un altre.</translation>
+    <translation>Error: No es pot escriure al directori seleccionat. Si us plau, seleccioneu-ne un altre.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
@@ -193,28 +193,23 @@
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Advertència 32 bits!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aquest PBI és per a 32 bits, mentre que el vostre sistema és de 64 bits. El PBI pot ser instal·lat, no obstant no rebrà les notificacions d&apos;actualització en línia. A demés, el rendiment de l&apos;aplicació no serà l&apos;òptim. Continuar la instal·lació?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>El programa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ja està instal·lat. Sobreescriure&apos;l?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instal·lador PBI</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>

Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts	2009-11-13 10:03:38 UTC (rev 4995)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_gl.ts	2009-11-13 10:03:50 UTC (rev 4996)
@@ -13,157 +13,127 @@
   </message>
   <message>
     <source>I Agree</source>
-    <translation>Aceito</translation>
+    <translation>Acepto</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;Status&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;Estado&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Registering Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a rexistrar a instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Erro!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running pre-install script...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a executar o script previo á instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Finalizou a instalación!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running install script...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a executar o script de instalación...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aviso!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aceptar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation type="unfinished">Cancelar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting files...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estanse a extraer os ficheiros...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;progress&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;progreso&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install PROGNAME</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a preparar a instalación de PROGNAME</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Vendor:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Fabricante:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>URL:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>URL:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;h1&gt;Program Name&lt;/h1&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;h1&gt;Nome do programa&lt;/h1&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>O instalador debe executarse como root. Ténteo denovo e indique o contrasinal de root. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prema en Seguinte para comezar a instalar </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel Confirmation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Confirmar a cancelación</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Desexa realmente cancelar?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Si</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Non</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Escolla o lugar onde desexa instalar este programa. O directorio que se suxire xeralmente é o mellor lugar.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;Installation Directory&lt;/b&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;b&gt;Directorio de instalación&lt;/b&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>XXMB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>XXMB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo dispoñíbel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Required Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo requirido</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remaining Space</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Espazo restante</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Estase a instalar o programa. Isto pode levar un tempo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Installation complete! &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Click &quot;Finish&quot; to exit.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;b&gt;&lt;font size=&quot;+1&quot;&gt;Completouse a instalación! &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Prema en «Terminar» para saír.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click &quot;Finish&quot;</source>More information about the Commits mailing list