[PC-BSD Commits] r4993 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 02:01:55 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 02:01:55 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 4993

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts	2009-11-13 10:01:30 UTC (rev 4992)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_ca.ts	2009-11-13 10:01:55 UTC (rev 4993)
@@ -123,13 +123,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Conservador de vida</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nom del conservador</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
@@ -149,13 +147,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Conservadors</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Nou conservador</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
@@ -174,13 +170,11 @@
   <name>lifePreserverWizard</name>
   <message>
     <source>Duplicate Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Duplicar conservador</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A preserver for this user + host already exists! Please select a different username / host when creating a new lifePreserver.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ja existeix un conservador per a aquest usuari + equip! Si us plau seleccioneu un nom d'usuari / equip diferent quant creeu un nou lifePreserver (Conservador de vida).</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
@@ -192,13 +186,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Afegir nou conservador de vida</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This wizard will walk you through the process of setting up a new Life Preserver backup on a remote storage device.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aquest assistent us guiarà a través del procés de configuració d'una nova còpia de seguretat de conservació de vida a un dispositiu d'emmagatzemament remot.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
@@ -278,20 +270,18 @@
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation>a</translation>
+    <translation>a les</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ara esteu apunt de configurar la connexió al vostre servidor de còpies de seguretat remot. Quant cliqueu a finalitzar, s'obrirà una finestra, i necessitareu introduir la contrasenya per a aquest servidor.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Open Directory</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
@@ -299,8 +289,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Llistat de fitxers/directoris que voleu restaurar, utilitzeu comes per a diversos fitxers. Els fitxers han de començar amb '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
@@ -362,8 +351,7 @@
   <name>pSettings</name>
   <message>
     <source>Life-Preserver Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preferències Conservador de vida</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
More information about the Commits mailing list