[PC-BSD Commits] r4989 - pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Nov 13 02:00:20 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-13 02:00:20 -0800 (Fri, 13 Nov 2009)
New Revision: 4989

Modified:
  pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_ca.ts
  pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_gl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for CrashHandler


Modified: pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_ca.ts	2009-11-13 01:38:14 UTC (rev 4988)
+++ pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_ca.ts	2009-11-13 10:00:20 UTC (rev 4989)
@@ -27,8 +27,9 @@
     <source>PC-BSD encountered an error while trying to start <b>#</b><br><br>
 
 If you often see this message, there is a problem with this application. For more information on this error, click 'Details'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD ha trobat un error mentre s'intentava iniciar <b>#</b><br><br>
+
+Si sovint veieu aquest missatge, hi ha un problema amb aquesta aplicació. Per a més informació quant a aquest error, cliqueu a 'Detalls'.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>

Modified: pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_gl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_gl.ts	2009-11-13 01:38:14 UTC (rev 4988)
+++ pcbsd/trunk/CrashHandler/i18n/CrashHandler_gl.ts	2009-11-13 10:00:20 UTC (rev 4989)
@@ -27,8 +27,9 @@
     <source>PC-BSD encountered an error while trying to start <b>#</b><br><br>
 
 If you often see this message, there is a problem with this application. For more information on this error, click 'Details'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD atopou un erro ao tentar iniciar<b>#</b><br><br>
+
+Se ve a miúdo esta mensaxe é que hai un problema co programa. Para obter máis información acerca deste erro prema en «Detalles».</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
More information about the Commits mailing list