[PC-BSD Commits] r4970 - pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/NetworkManagerAdmin/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Thu Nov 12 02:03:23 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-12 02:03:23 -0800 (Thu, 12 Nov 2009)
New Revision: 4970

Modified:
  pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/NetworkManagerAdmin/i18n/NetworkManagerAdmin_ca.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for NetworkManagerAdmin


Modified: pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/NetworkManagerAdmin/i18n/NetworkManagerAdmin_ca.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/NetworkManagerAdmin/i18n/NetworkManagerAdmin_ca.ts	2009-11-12 10:03:11 UTC (rev 4969)
+++ pcbsd/trunk/pcbsd-netmanager/src/NetworkManagerAdmin/i18n/NetworkManagerAdmin_ca.ts	2009-11-12 10:03:23 UTC (rev 4970)
@@ -21,7 +21,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Hostname:</source>
-    <translation>Nom de la màquina</translation>
+    <translation>Nom de l'equip:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DNS 2:</source>
@@ -29,19 +29,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Gateway:</source>
-    <translation>Porta d'enllaç</translation>
+    <translation>Porta d'enllaç:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable IPv6 on this system</source>
-    <translation>Habilita IPv6 en aquest sistema</translation>
+    <translation>Habilitar IPv6 en aquest sistema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPv6 gateway:</source>
-    <translation>passarel.la IPv6:</translation>
+    <translation>Passarel·la IPv6:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable PPPoE on this system</source>
-    <translation>Habilita PPPoE en aquest sistema</translation>
+    <translation>Habilitar PPPoE en aquest sistema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PPPOE Configuration</source>
@@ -49,7 +49,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Username:</source>
-    <translation>Nom d' usuari:</translation>
+    <translation>Nom d'usuari:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PPPoE Device</source>
@@ -57,15 +57,15 @@
   </message>
   <message>
     <source>Password:</source>
-    <translation>Mot de pas:</translation>
+    <translation>Contrasenya:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alwa&ys on connection</source>
-    <translation>Sempre connectat</translation>
+    <translation>Sem&pre connectat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+Y</source>
-    <translation>Alt+Y</translation>
+    <translation>Alt+P</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Service name (optional):</source>
@@ -77,11 +77,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation>&Desa</translation>
+    <translation>&Desar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation>&Cancel.lar</translation>
+    <translation>&Cancel·lar</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning</source>
@@ -93,7 +93,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>) Fields must be between 0-255.</source>
-    <translation>) Els camps han de ser valors de 0-255</translation>
+    <translation>) Els camps han d'estar entre 0-255</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DNS #2 is out of range! (</source>
@@ -105,29 +105,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please enter a hostname</source>
-    <translation>Escriviu un nom per a la màquina si vos plau</translation>
+    <translation>Introduïu el nom de l'equip</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hostname may only contain letters and numbers</source>
-    <translation>El nom del sistema només pot contenir lletres i números </translation>
+    <translation>El nom de l'equip només pot contenir lletres i números </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing a PPPOE username!</source>
-    <translation>S'ha perdut el Nom d' usuari PPPOE </translation>
+    <translation>Falta el Nom d' usuari PPPOE!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing a PPPOE password!</source>
-    <translation>Manca el mot de pas per a PPPOE</translation>
+    <translation>Falta la contrasenya PPPOE!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Search Domain:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Domini de cerca:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IPv6 Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Configuració IPv6</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list