[PC-BSD Commits] r4851 - pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Nov 3 02:02:33 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-03 02:02:33 -0800 (Tue, 03 Nov 2009)
New Revision: 4851

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBC


Modified: pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts	2009-11-03 10:01:41 UTC (rev 4850)
+++ pbibuild/pbi-source/PBCsource/i18n/PBC_cs.ts	2009-11-03 10:02:33 UTC (rev 4851)
@@ -475,7 +475,7 @@
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">VAROVÁNÍ: Nepřiložení knihoven může způsobit nefunkčnost celého programu.</p>
 <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"></p>
-&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Můžete zde také upravit Váš inicializační skript pro První spuštění a Odstranění skriptů. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Můžete zde také upravit Váš inicializační skript pro První spuštění a Odstranění skriptů.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
@@ -497,8 +497,13 @@
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Some programs need to register file-types to function fully. You may specifiy up to 100 file extensions and the programs they are opened with.&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;If you do not wish to register any file-types, you can safely ignore this section, and click next.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Některé programy potřebují pro správnou funkci zaregistrovat souborové typy. Můžete specifikovat až 100 přípon a programů které je mají otevírat.&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Pokud nechcete registrovat přípony, můžete zcela bezpečně tento krok přeskočit.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
@@ -508,8 +513,13 @@
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Your software package is now being created! Please wait, this may take a few moments, depending on the size of your package.&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;In addition, you may also save a &quot;preset&quot; file, which may be loaded in the package creator for modification. &lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Bitstream Vera Sans&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Váš softwarový balíček je nyní vytvářen! Prosím počkejte, můžete to chvíli zabrat, záleží na velikosti vašeho balíčku.&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;&quot;&gt;Poté také můžete uložit soubor s předvolbami, které mohou být později znovu načteny ve Správci balíčku pro případné úpravy.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>More information about the Commits mailing list