[PC-BSD Commits] r4849 - pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Nov 3 02:01:06 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-03 02:01:06 -0800 (Tue, 03 Nov 2009)
New Revision: 4849

Modified:
  pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBSystem


Modified: pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-03 10:00:33 UTC (rev 4848)
+++ pcbsd/trunk/kcmPBSystem/i18n/PBSystem_cs.ts	2009-11-03 10:01:06 UTC (rev 4849)
@@ -106,7 +106,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>This dialog will detect the fastest CVSup server for your location. Detection may take several minutes if all countries are selected. To narrow down the search, and speed up detection, please unselect 'All' below, and select your country, and a couple of its neighbours from the list below.</source>
-    <translation>Tímto dialogem začíná detekce nejrychlejšího CVSup server va vašem okolí. Detekce může zabrat pár minut pokud jste vybraly hledání ve všech zemích. Pro zúžení výsledků hledání a zvýšení rychlosti hledání prosím odznačte 'Vše' a vyberte vaši zemi a několik vašich sousedích zemí ze seznamu.</translation>
+    <translation>Tímto dialogem začíná detekce nejrychlejšího CVSup server ve vašem okolí. Detekce může zabrat pár minut pokud jste vybraly hledání ve všech zemích. Pro zúžení výsledků hledání a zvýšení rychlosti hledání prosím odznačte 'Vše' a vyberte vaši zemi a několik vašich sousedích zemí ze seznamu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please wait whilst PC-BSD attempts to find the fastest CVSup server available for your location.</source>
@@ -274,7 +274,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The splash screen image cannot be any larger than 1024x768, or any greater than 8-bit (256 colours) depth.</source>
-    <translation>Obrázek uvítací obrazovky nemůže být větší než 1024x768 nebo mít méně než 8-bitovou hloubku (256 barev).</translation>
+    <translation>Obrázek uvítací obrazovky nemůže být větší než 1024x768, nebo mít méně než 8-bitovou (256 barev) hloubku.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Custom</source>
More information about the Commits mailing list