[PC-BSD Commits] r4847 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Tue Nov 3 02:00:25 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-03 02:00:25 -0800 (Tue, 03 Nov 2009)
New Revision: 4847

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-11-02 22:11:38 UTC (rev 4846)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_bg.ts	2009-11-03 10:00:25 UTC (rev 4847)
@@ -238,7 +238,8 @@
   <message numerus="yes">
     <source>Error: Not enough free disk space for these updates! You will need %n MB to install the selected updates. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>Грешка: Няма достатъчно дисково пространство за тези обновления! Нуждаеш се %n MB за да инсталираш маркираните обновления. Моля маркирайте друг дисков дял или освободете место за да пробължи.</numerusform>
+      <numerusform>
+      </numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>

Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_cs.ts	2009-11-02 22:11:38 UTC (rev 4846)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_cs.ts	2009-11-03 10:00:25 UTC (rev 4847)
@@ -33,7 +33,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Software and Updates</source>
-    <translation>PC-BSD software a aktualizace      </translation>
+    <translation>PC-BSD software a aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Browser</source>
@@ -65,7 +65,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation>O&dstranit</translation>
+    <translation>&Odstranit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+R</source>
@@ -153,13 +153,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The updated version of</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizovaná verze je</translation>
   </message>
   <message>
     <source>failed the integrity check! Please try updating this PBI again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>selhala kontrola integrity! Prosím zkuste aktualizovat PBI později.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occured while upgrading</source>
@@ -215,7 +213,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>No updates are currently being ignored</source>
-    <translation>Žádné aktualizace nejsou skryty.</translation>
+    <translation>Žádné aktualizace nejsou skryty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
@@ -235,296 +233,239 @@
   </message>
   <message>
     <source>System Updater</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Správce aktualizací</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Error: Not enough free disk space for these updates! You will need %n MB to install the selected updates. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>
-      </numerusform>
+      <numerusform>Chyba: Nedostatek volného místa pro tyto aktualizace! Potřebujete %n MB pro instalaci vybraných aktualizací. Prosím vyberte jinou oblast nebo uvolněte více prostoru pro pokračování.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>CHYBA:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba při zjišťování volného místa!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zbývá stáhnout</translation>
   </message>
   <message>
     <source>One or more updates will require a reboot. You will be prompted to restart after the update is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jedna nebo více aktualizací budou vyžadovat restart. Budete dotázání na restart po dokončení aktualizace.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Příprava na instalaci...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zbývá nainstalovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verify failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ověření dat selhalo... Pokouším se o znovu stažení...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stahování aktualizací...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking data integrity...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kontrola integrity dat...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occured while downloading. Please check your connection or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Byla zjištěna chyba při stahování. Prosím zkontrolujte vaše připojení nebo to zkuste později.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verified... Preparing to Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Data ověřena... Příprava k instalaci...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed! Your system will need to reboot to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace v pořádku nainstalovány! Pro dokončení je potřeba restartovat systém.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace v pořádku nainstalovány!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaluji</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Startuji instalaci...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must select an update to install!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musíte vybrat aktualizaci k instalaci!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The update '</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace '</translation>
   </message>
   <message>
     <source>' must be installed by itself. All other items will be unselected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>' musí instalována samostatně. Všechny ostatní položky budou odznačeny.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to connect to pbidir!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba při připojení k pbidir!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Software?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalovat software?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chcete instalovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>OK</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zrušit</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>softwareConfigWidget</name>
   <message>
     <source>Config Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba konfigurace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Váš vlastní mirror musí začínat s ftp:// nebo http://</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace mirrorů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba při získání seznamu mirrorů! Prosím zkontrolujte vaše internetové připojení nebo to zkuste později.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Temp directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyberte dočasný adresář</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Manager Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfigurace Správce softwaru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mirrory</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfigurace mirroru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic Mirror Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatická konfigurace mirroru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Mirror from list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyberte mirror ze seznamu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirror Listing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace seznamu mirroru</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a custom Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Specifikovat vlastní mirror</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Software</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download and install software updates automatically.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stáhnout a nainstalovat softwarové aktualizace automaticky.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically update software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automaticky aktualizovat software</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Keep downloaded software in Temporary Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> Ponechat stažený software v dočasném adresáři</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systém</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This will download updates in the background, and install them at shutdown.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tato volba stáhne aktualizace na pozadí a nainstaluje je při vypnutí.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically install available updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automaticky instalovat dostupné aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ostatní</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Temporary file directory:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dočasný adresář:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Uložit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Storno</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>updaterStatus</name>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Průběh aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> z </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaluji aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is currently installing the following updates:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systém právě instaluje následující aktualizace:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velikost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stav</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ID</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list