[PC-BSD Commits] r4834 - pcbsd/trunk/pcbsdusermanager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sun Nov 1 02:01:43 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-11-01 02:01:43 -0800 (Sun, 01 Nov 2009)
New Revision: 4834

Modified:
  pcbsd/trunk/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for pcbsdusermanager


Modified: pcbsd/trunk/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_cs.ts	2009-11-01 10:01:31 UTC (rev 4833)
+++ pcbsd/trunk/pcbsdusermanager/i18n/pcbsdusermanager_cs.ts	2009-11-01 10:01:43 UTC (rev 4834)
@@ -41,7 +41,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Path!</source>
-    <translation>Neplatná cesta</translation>
+    <translation>Neplatná cesta!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Directory does not exist, but will be made</source>
@@ -109,13 +109,13 @@
     <source>
 - Placing home directory outside '/home/' can cause compatibility problems with some programs and is NOT RECOMMENDED.</source>
     <translation>
-- Umístění domovského adresáře mimo '/home/' může způsobit problémy s kompaktibilitou a NENÍ DOPORUČENO.</translation>
+- Umístění domovského adresáře mimo '/home/' může způsobit problémy s kompaktibilitou některých programů a NENÍ DOPORUČENO.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
 - A file was selected as 'Home Directory', this value must be a directory.</source>
     <translation>
-- Hodonota v 'Domovský adresář' je soubor, hodnota musí být adresář.</translation>
+- Hodnota v poli 'Domovský adresář' je soubor, hodnota musí být adresář.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>
@@ -145,7 +145,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The field is empty</source>
-    <translation type="unfinished">Tato položka je prázdná</translation>
+    <translation>Tato položka je prázdná</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Placing home directory outside '/home/' can cause compatibility problems with some programs.
@@ -335,7 +335,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Chan&ge Password...</source>
-    <translation>Změna &hesla:</translation>
+    <translation>Změna &hesla...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+G</source>
@@ -347,7 +347,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>A&dd</source>
-    <translation>&Přidat</translation>
+    <translation>Při&dat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+D</source>
@@ -378,17 +378,15 @@
   <name>PCBSDUserManager</name>
   <message>
     <source>PC-BSD User Manager</source>
-    <translation type="unfinished">PC-BSD Správa uživatelů</translation>
+    <translation>PC-BSD Správa uživatelů</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zavřít</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Apply</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Použít</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -491,7 +489,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The field is empty</source>
-    <translation type="unfinished">Tato položka je prázdná</translation>
+    <translation>Tato položka je prázdná</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -510,7 +508,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Ca&ncel</source>
-    <translation>&Zrušit</translation>
+    <translation>Z&rušit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+N</source>
@@ -534,7 +532,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The field is empty</source>
-    <translation type="unfinished">Tato položka je prázdná</translation>
+    <translation>Tato položka je prázdná</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -585,7 +583,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>C&hange Password...</source>
-    <translation>&Změna hesla...</translation>
+    <translation>Změna &hesla...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+H</source>
@@ -608,7 +606,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>The field is empty</source>
-    <translation type="unfinished">Tato položka je prázdná</translation>
+    <translation>Tato položka je prázdná</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
@@ -631,7 +629,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Invalid group name specified. Group names may contain only letters and number. Spaces are NOT permitted</source>
-    <translation>Neplatné jméno skupiny. Jméno může obsahovat pouze znaky a číslice. Mezery NEJSOU povoleny.</translation>
+    <translation>Neplatné jméno skupiny. Jméno může obsahovat pouze znaky a číslice. Mezery NEJSOU povoleny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The group '</source>
More information about the Commits mailing list