[PC-BSD Commits] r5578 - pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Dec 12 02:04:32 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-12-12 02:04:32 -0800 (Sat, 12 Dec 2009)
New Revision: 5578

Modified:
  pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for PBI


Modified: pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts
===================================================================
--- pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts	2009-12-12 10:04:19 UTC (rev 5577)
+++ pbibuild/pbi-source/PBIsource/i18n/PBI_sl.ts	2009-12-12 10:04:32 UTC (rev 5578)
@@ -21,7 +21,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Registering Install...</source>
-    <translation>Uveljavljam namestitev ...</translation>
+    <translation>Registracija namestitve ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
@@ -29,31 +29,31 @@
   </message>
   <message>
     <source>Running pre-install script...</source>
-    <translation>Zaganjam pred-namestitveno skripto ...</translation>
+    <translation>Zaganjanje pred-namestitvenega skripta ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished!</source>
-    <translation>Namestitev končana</translation>
+    <translation>Namestitev je zaklju?ena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running install script...</source>
-    <translation>Zaganjam namestitveni program ...</translation>
+    <translation>Zaganjanje namestitvenega skripta ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Warning!</source>
-    <translation>Opozorilo!</translation>
+    <translation>Opozorilo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation>Vredu</translation>
+    <translation>V redu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation>Prekini</translation>
+    <translation>Prekli?i</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Extracting files...</source>
-    <translation>Razširjam datoteke ...</translation>
+    <translation>Izvle?evanje datotek ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source><progress></source>
@@ -61,7 +61,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install PROGNAME</source>
-    <translation>Pripravljam namestitev PROGNAME</translation>
+    <translation>Pripravljanje namestitve PROGNAME</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Vendor:</source>
@@ -69,7 +69,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>URL:</source>
-    <translation>URL:</translation>
+    <translation>Lokacija:</translation>
   </message>
   <message>
     <source><h1>Program Name</h1></source>
@@ -77,11 +77,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>The installer must be run as root. Please try again, and enter your root password. </source>
-    <translation>Namestitveni program morate pognati kot root. Prosim poskusite ponovno in vnesite svoje root geslo.</translation>
+    <translation>Namestitveni program morate pognati kot root. Poskusite znova in vnesite geslo uporabnika root.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Click Next to start the install of </source>
-    <translation>Pritisnite Naprej za začetek namestitve </translation>
+    <translation>Kliknite Naprej za za?etek namestitve </translation>
   </message>
   <message>
     <source>.</source>
@@ -89,11 +89,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Cancel Confirmation</source>
-    <translation>Potrditev prekinitve</translation>
+    <translation>Potrditev preklica</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you wish to cancel?</source>
-    <translation>Ste prepričani, da želite končati?</translation>
+    <translation>Ali ste prepri?ani, da ?elite preklicati?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Yes</source>
@@ -105,7 +105,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Please select where you wish this application to be installed. The suggested directory below is often the best location.</source>
-    <translation>Prosim izberite mapo, v katero naj se program namesti. Spodaj predlagana mapa je pogosto najboljša izbira.</translation>
+    <translation>Izberite mapo, v katero naj se program namesti. Spodaj predlagana mapa je pogosto najbolj?a izbira.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b>Installation Directory</b></source>
@@ -113,11 +113,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>XXMB</source>
-    <translation>XXMB</translation>
+    <translation>XX MiB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Space</source>
-    <translation>Prostor na voljo</translation>
+    <translation>Razpolo?ljivi prostor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Required Space</source>
@@ -125,19 +125,19 @@
   </message>
   <message>
     <source>Remaining Space</source>
-    <translation>Ostanek prostora</translation>
+    <translation>Preostali prostor</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program is now being installed. This may take a few moments.</source>
-    <translation>Program se namešča. To lahko traja par minut.</translation>
+    <translation>Program se name??a. To lahko traja nekaj minut.</translation>
   </message>
   <message>
     <source><b><font size="+1">Installation complete! </font></b><br><br>Click "Finish" to exit.</source>
-    <translation><b><font size="+1">Namestitev končana. </font></b><br><br>Pritisnite "Končaj" za zaključek.</translation>
+    <translation><b><font size="+1">Namestitev zaklju?ena. </font></b><br><br>Pritisnite Zaklju?i za izhod.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start application when I click "Finish"</source>
-    <translation>Zaženi aplikacijo, ko pritisnem "Končaj"</translation>
+    <translation>Za?eni aplikacijo, ko pritisnem Zaklju?i</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Yes</source>
@@ -157,7 +157,7 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation>Napaka pri računanju ostanka prostora.</translation>
+    <translation>Napaka pri ugotavljanju prostora na disku.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select install directory</source>
@@ -169,11 +169,11 @@
   </message>
   <message>
     <source>Error: This directory cannot be used for program installation. Please select another directory.</source>
-    <translation>Napaka: Programa ne morem namestiti v izbrano mapo. Prosim izberite drugo.</translation>
+    <translation>Napaka: Programa ni mo? namestiti v izbrano mapo. Izberite drugo mapo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The selected directory is not writable. Please select another directory.</source>
-    <translation>Napaka: V izbrano mapo ne morem pisati. Prosim izberite drugo.</translation>
+    <translation>Napaka: V izbrano mapo ni mo? pisati. Izberite drugo mapo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error running internal checksum Script! </source>
@@ -189,33 +189,27 @@
   </message>
   <message>
     <source>Finishing data integrity check...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zaklju?evanje preverjanja celovitosti podatkov ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>32bit Warning!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Opozorilo o 32-bitnem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This PBI is 32bit, while your system is 64bit. The PBI can be installed, however it will not receive online-update notifications. Also, the installed application may not perform optimally. Continue installing?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ta PBI je 32-biten, va? sistem pa je 64-biten. PBI je mo?no namestiti, vendar no boste prejeli obvestil o spletnih posodobitvah. Name??eni program tudi ne bo deloval optimalno. Ali ?elite nadaljevati namestitev?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The program</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Program</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is already installed. Overwrite it?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>je ?e name??en. Ali ga ?elite nadomestiti?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PBI Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Namestilnik PBI-jev</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list