[PC-BSD Commits] r5572 - pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Sat Dec 12 02:02:23 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-12-12 02:02:23 -0800 (Sat, 12 Dec 2009)
New Revision: 5572

Modified:
  pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_sl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for LifePreserver


Modified: pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_sl.ts	2009-12-12 10:02:08 UTC (rev 5571)
+++ pcbsd/trunk/lifePreserver/i18n/LifePreserver_sl.ts	2009-12-12 10:02:23 UTC (rev 5572)
@@ -5,531 +5,429 @@
   <name>PRESERVER</name>
   <message>
     <source>No Previous Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nobene obstoje?e varnostne kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disabled</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Onemogo?eno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Daily:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dnevno:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nedelja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ponedeljek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Torek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sreda</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?etrtek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Petek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sobota</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Weekly:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tedensko:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeListBackups</name>
   <message>
     <source>No Backups Found</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Najdene nobene varnostne kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No backups could be found on this server!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Na tem stre?niku ni bilo mo? najti nobene varnostne kopije.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povezovanje s stre?nikom ni uspelo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed connecting to the server! Check connection and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povezovanje s stre?nikom ni uspelo. Preverite povezavo in poskusite znova.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following backups are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Na voljo so naslednje varnostne kopije:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izberite varnostno kopijo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Fetching backup list from server, please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pridobivanje seznama varnostnih kopij s stre?nika. Prosimo, po?akajte ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Razpolo?ljive varnostne kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Select Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Izberi varnostno kopijo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Prekli?i</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserver</name>
   <message>
     <source>Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uredi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore From</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovi iz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstrani</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Za?ni</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Not running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ne te?e</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Stop</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ustavi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Running</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Te?e</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Life Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserver Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ime kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Last Backup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zadnje kopiranje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Frequency</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pogostost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&File</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Datoteka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Preservers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&New Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Nova kopija</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Kon?aj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Edit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Urejanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Odstrani</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifePreserverWizard</name>
   <message>
     <source>Duplicate Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podvoji kopijo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>A preserver for this user + host already exists! Please select a different username / host when creating a new lifePreserver.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kopija za tega uporabnika in gostitelja ?e obstaja. Pri ustvarjanju nove kopije izberite druga?no kombinacijo uporabni?kega imena in gostitelja.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up SSH keys</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavljanje klju?ev SSH ni uspelo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed setting up the SSH keys for this server. Please click Back to check your settings and try again.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavljanje klju?ev SSH za ta stre?nik ni uspelo. Kliknite gumb Nazaj, da preverite nastavitve in poskusite znova.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add new Life Preserver</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dodaj novo kopijo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This wizard will walk you through the process of setting up a new Life Preserver backup on a remote storage device.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ta ?arovnik vas bo vodil skozi postopek nastavljanja nove varnostne kopije na oddaljeni napravi za shranjevanje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>To get started, click next. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Za pri?etek kliknite gumb Naprej. </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remote Device</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Oddaljena naprava</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Server information</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podatki o stre?niku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Host Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ime gostitelja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uporabni?ko ime</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SSH Port</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vrata SSH</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Urnik varnostnih kopiranj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Onemogo?i samodejno varnostno kopiranje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Varnostno kopiraj vsak dan ob</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>dop.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>pop.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Varnostno kopiraj vsak teden v</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nedeljo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ponedeljek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Torek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sredo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?etrtek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Petek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Soboto</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ob</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You are now ready to setup the connection to your remote backup server. When you click finish, a window will popup, and you will need to enter the password for the server.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sedaj ste pripravljeni na nastavitev povezave z oddaljenim stre?nikom za varnostne kopije. Ko kliknete gumb Zaklju?i, se bo pojavilo okno, kjer boste morali vnesti geslo za stre?nik.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestore</name>
   <message>
     <source>Open Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odpri mapo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Files</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovi datoteke</translation>
   </message>
   <message>
     <source>List the files/dirs you wish to restore below, use commas for multiple files. Files must begin with '/'.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Spodaj vnesite seznam datotek/map, ki jih ?elite obnoviti. Za lo?itev uporabite vejico. Datoteke se morajo za?eti z '/'.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Relative Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Relativna obnovitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preserve File Path</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ohrani pot do datoteke</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Obnovi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Prekli?i</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Relative to specified directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovi relativno na podano mapo</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>lifeRestoreProgress</name>
   <message>
     <source>Restore Failed</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovitev ni uspela</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore failed! Please check your settings and try again!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovitev ni uspela. Preverite nastavitve in poskusite znova.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovitev zaklju?ena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The restore finished successfully!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovitev se je uspe?no zaklju?ila.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Close</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zapri</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restoring</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnavljanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore in progress... Please wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnavljanje je v teku ... Prosimo, po?akajte ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Prekli?i</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>pSettings</name>
   <message>
     <source>Life-Preserver Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitve za Life Preserver</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup Options</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mo?nosti varnostnega kopiranja</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Number of backups to keep</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> ?tevilo obdr?anih varnostnih kopij</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove incomplete or failed backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstrani nepopolne in spodletele varnostne kopije</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Scheduled Backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Urnik varnostnih kopiranj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disable automatic backups</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Onemogo?i samodejno kopiranje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup daily at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>varnostno kopiraj vsak dan ob</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>dop.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PM</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>pop.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Backup weekly on</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Varnostno kopiraj vsak teden v</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Sunday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nedeljo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Monday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ponedeljek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tuesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Torek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Wednesday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sredo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Thursday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?etrtek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Friday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Petek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Saturday</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Soboto</translation>
   </message>
   <message>
     <source>at</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ob</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&V redu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Prekli?i</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list