[PC-BSD Commits] r5557 - pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Fri Dec 11 08:54:14 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-12-11 08:54:14 -0800 (Fri, 11 Dec 2009)
New Revision: 5557

Modified:
  pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_sl.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SoftwareManager


Modified: pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_sl.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_sl.ts	2009-12-11 16:53:59 UTC (rev 5556)
+++ pcbsd/trunk/SoftwareManager/i18n/SoftwareManager_sl.ts	2009-12-11 16:54:14 UTC (rev 5557)
@@ -5,581 +5,467 @@
   <name>PBM</name>
   <message>
     <source>You currently have PBIs downloading! Exit anyway?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Trenutno prejemate PBI-je. Ali vseeno ?elite kon?ati?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel this download?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ali ?elite preklicati to prejemanje?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove this application?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ali ?elite odstraniti ta program?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This program must be run as root!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ta program je potrebno pognati kot uporabnik root.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Proxy Configuration!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitev posrednika</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You will need to restart the system updater for any proxy changes to take effect!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Da bi spremembe posrednika stopile v veljavo, morate znova zagnati program za posodabljanje sistema.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Software and Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Programi in posodobitve za PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Browser</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brskalnik po programih</translation>
   </message>
   <message>
     <source>...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>about:blank</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>about:blank</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installed Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Name??eni programi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Program Name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ime programa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Odstrani</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Alt+R</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Alt+O</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobitve sistema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are available:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Na voljo so naslednje posodobitve sistema</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select All</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izberi vse</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View Details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prika?i podrobnosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Show ignored updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prika?i prezrte posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install selected updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Namesti izbrane posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Check for Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preveri za posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Quit</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kon?aj</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for Updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preverjanje za posodobitve ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Upgrade</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?akajo?a nadgradnja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update Manager</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Upravljalnik posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No software selected to update!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izbran ni noben program za posodobiti.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pri?etek prejemanja</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed! Please try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prejemanje ni uspelo. Poskusite znova kasneje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prejemanje ni uspelo ... Ponovno posku?anje ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prejemanje ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrading...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nadgrajevanje ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Name??anje ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Online Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Spletna posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The updated version of</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobljena razli?ica</translation>
   </message>
   <message>
     <source>failed the integrity check! Please try updating this PBI again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ni prestala preverjanja integritete. Poskusite posodobiti ta PBI kasneje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You may need to re-install this PBI manually.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ta PBI boste morda morali znova namestiti ro?no.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrade complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nadgradnja je zaklju?ena.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install complete!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Namestitev je zaklju?ena.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading: </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prena?anje: </translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> od </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Uninstall</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstrani</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Desktop Icons</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Namesti ikone za namizje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Retry Download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Znova poskusi prejemati</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending Download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?akajo?e prejemanje ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prezri to posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>View update details</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prika?i podrobnosti posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Un-Ignore this update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ne prezri te posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No updates are currently being ignored</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Trenutno ni prezrta nobena posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is fully updated!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistem je povsem posodobljen</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following system updates are being ignored:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prezrte so naslednje posodobitve sistema:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error parsing sysupdate.conf!!!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka raz?lenjevanja sysupdate.conf</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking for updates failed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preverjanje za posodobitve ni uspelo.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Updater</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Program za posodabljanje sistema</translation>
   </message>
   <message numerus="yes">
     <source>Error: Not enough free disk space for these updates! You will need %n MB to install the selected updates. Please select a different partition or free up some space to continue.</source>
     <translation type="unfinished">
-      <numerusform>
-      </numerusform>
+      <numerusform>Napaka: Za te posodobitve ni dovolj prostora na disku. Da bi lahko namestili izbrane posodobitve, bi potrebovali %n MiB. Izberite drug razdelek ali pa sprostite nekaj prostora.</numerusform>
     </translation>
   </message>
   <message>
     <source>ERROR:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>NAPAKA:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error determining remaining disk space!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka pri ugotavljanju prostora na disku.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending download</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?akajo?e prejemanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>One or more updates will require a reboot. You will be prompted to restart after the update is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ena ali ve? posodobitev bo potrebovala ponovni zagon. Po kon?ani posodobitvi boste pozvani, da znova za?enete ra?unalnik.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preparing to install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pripravljanje na namestitev ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pending install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>?akajo?a namestitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verify failed... Attempting to re-download...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preverjanje podatkov ni uspelo ... Posku?am prejeti znova ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Downloading updates...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prejemanje posodobitev ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Checking data integrity...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preverjanje integritete podatkov ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Data verified... Preparing to Install...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podatki preverjeni. Pripravljanje na namestitev ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed! Your system will need to reboot to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobitve si uspe?no name??ene. Za zaklju?ek boste morali znova zagnati ra?unalnik.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Updates successfully installed!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobitve si uspe?no name??ene.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Name??anje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Starting installation...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Pri?etek namestitve ...</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must select an update to install!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izbrati morate posodobitev za namestiti.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The update '</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobitev '</translation>
   </message>
   <message>
     <source>' must be installed by itself. All other items will be unselected.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>' mora biti name??ena sama. Vse druge postavke bodo odizbrane.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Failed to connect to pbidir!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povezava s pbidir ni uspela.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install Software?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ali namestim programe?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Do you want to install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ali ?elite namestiti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>OK</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>V redu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prekli?i</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred while upgrading</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Med posodabljanjem je pri?lo do napake</translation>
   </message>
   <message>
     <source>An error occurred while downloading. Please check your connection or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Med prejemanjem je pri?lo do napake. Preverite povezavo ali pa poskusite znova kasneje.</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>softwareConfigWidget</name>
   <message>
     <source>Config Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitvena napaka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Your custom mirror needs to begin with ftp:// or http://</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka: zrcalni stre?nik po meri se mora za?eti z ftp:// ali s http://</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Osve?i zrcalne stre?nike</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error fetching mirror list! Check your internet connection, or try again later.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napaka pridobivanja seznama zrcalnih stre?nikov. Preverite povezavo z internetom ali pa poskusite znova kasneje.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Temp directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izberite za?asno mapo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software Manager Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitev upravljalnika programov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirrors</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zrcalni stre?niki</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Configuration</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavitev zrcalnega stre?nika</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic Mirror Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samodejna izbira zrcalnega stre?nika</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Mirror from list</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Izbor zrcalnega stre?nika s seznama</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Refresh Mirror Listing</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Osve?i seznam zrcalnih stre?nikov</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Specify a custom Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dolo?itev zrcalnega stre?nika po meri</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Programi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Download and install software updates automatically.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samodejno prenesi in namesti posodobitve programov.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically update software</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samodejno posodobi programe</translation>
   </message>
   <message>
     <source> Keep downloaded software in Temporary Directory</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ohrani prejete programe v za?asni mapi</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistem</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This will download updates in the background, and install them at shutdown.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>To prenese posodobitve v ozadju in jih namesti med uga?anjem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatically install available updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Samodejno namesti razpolo?ljive posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Misc</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Razno</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Temporary file directory:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Mapa za za?asne datoteke:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Shrani</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Prekli?i</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>updaterStatus</name>
   <message>
     <source>Update Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napredek posodobitve</translation>
   </message>
   <message>
     <source> of </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation> od </translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing Updates</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Name??anje posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system is currently installing the following updates:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Sistem trenutno name??a naslednje posodobitve:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Update</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Posodobitev</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velikost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Status</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Stanje</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>ID</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list