[PC-BSD Commits] r5266 - pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n

svn at pcbsd.org svn at pcbsd.org
Mon Dec 7 02:01:32 PST 2009


Author: autotrans
Date: 2009-12-07 02:01:32 -0800 (Mon, 07 Dec 2009)
New Revision: 5266

Modified:
  pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
Log:
Auto-Commit of i18n data from Pootle for SysInstaller


Modified: pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts
===================================================================
--- pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2009-12-07 10:01:14 UTC (rev 5265)
+++ pcbsd/trunk/SysInstaller/i18n/SysInstaller_cs.ts	2009-12-07 10:01:32 UTC (rev 5266)
@@ -5,228 +5,183 @@
   <name>SysInstaller</name>
   <message>
     <source>Language</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jazyk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome & Language selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vítejte a vyberte si jazyk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Klávesnice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavení klávesnice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select installation type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyberte typ instalace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systém</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavení disku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Users</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uživatelé</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Creation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vytvoření uživatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Čas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Date & Time</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Datum a čas</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Komponenty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Optional components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Volitelné komponenty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Shrnutí</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Pre-Install Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Shrnutí instalace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Progress</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Postup instalace</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Hotovo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalace dokončena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time Setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavení času</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time and Region setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavení času a země</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Configuration Finished</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konfigurace dokončena</translation>
   </message>
   <message>
     <source>AUTO-DHCP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatické - DHCP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Invalid Upgrade Partition</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Neplatný oddíl pro aktualizaci</translation>
   </message>
   <message>
     <source>No upgrade partition has been selected!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Žádný oddíl nebyl vybrán k aktualizaci!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The system will be installed with the following options:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Systém bude nainstalován s následujícími volbami:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system restore from:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Provádím obnovu systému z:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system upgrade of PC-BSD on:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Provádím aktualizaci PC-BSD na:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a system upgrade of FreeBSD on:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Provádím systémovou aktualizaci FreeBSD na:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a fresh install of PC-BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Provádím novou instalaci PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Performing a fresh install of FreeBSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Provádím novou instalaci FreeBSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installing From:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaluji z:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DVD/USB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DVD/USB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instaláční program PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The install failed with error:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalace skončila s chybou:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Reboot the system now?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Restartovat nyní?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Finish</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Konec</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Start the installation now?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Začít nyní s instalací?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Are you sure you want to abort this installation?</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jste si jistí že chcete přerušit tuto instalaci?</translation>
   </message>
   <message>
     <source>SysInstaller</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>SysInstaller</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(229, 229, 229);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(229, 229, 229);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(229, 229, 229, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(229, 229, 229, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>TextLabel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>TextLabel</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(229, 229, 229, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(229, 229, 229, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgba(9, 91, 118, 200), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
@@ -234,35 +189,35 @@
 background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(69, 151, 178, 255), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
 background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
 color: rgb(79, 79, 79);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:1, x2:0, y2:0, stop:0 rgba(9, 91, 118, 200), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
+background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:1, y1:1, x2:0.255, y2:0, stop:0 rgba(9, 91, 118, 230), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
+background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(69, 151, 178, 255), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
+background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(229, 229, 229, 255));
+color: rgb(79, 79, 79);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(255, 255, 255);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(255, 255, 255);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Language Selection</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Výběr Jazyka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(250, 250, 250);
 color: rgb(79, 79, 79);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(250, 250, 250);
+color: rgb(79, 79, 79);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>color: rgb(116, 160, 180);
 background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>color: rgb(116, 160, 180);
+background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Welcome</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vítejte</translation>
   </message>
   <message>
     <source><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
@@ -270,618 +225,505 @@
 p, li { white-space: pre-wrap; }
 </style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
 <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Welcome to PC-BSD! PC-BSD has been designed with the "casual" computer user in mind. Installing the system is simply a matter of a few clicks and a few minutes for the installation process to finish. Hardware such as video, sound, network and other devices will be auto-detected and available at the first system startup. Home users will immediately feel comfortable using PC-BSD's desktop interface with the popular KDE desktop manager included. Select your language and click next to begin the installation process.</p></body></html></source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation><!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
+<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css">
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+</style></head><body style=" font-family:'Bitstream Vera Sans'; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;">
+<p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Vítejte v PC-BSD! PC-BSD bylo navrženo s ohledem na příležitostné uživatele počítačů. Instalace systému je jen záležitostí několika kliknutí myší a počkání pár minut na dokončení instalace. Hardwér jako video karta, zvukovka, síťovka a ostatní sračky jsou automaticky detekovány a hned dostupné až tento cirkus milostivě nabůtuje. Domácí uživatelé se budou okamžitě cítit štastně při požití grafického rozhraní PC-BSD's zakládajícím se na populárním správci sezení KDE. Vyberte svůj jazyk a lízněte tlačitko next aby to konečně už začlo instalovat.</p></body></html></translation>
   </message>
   <message>
     <source>Keyboard Model</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Model klávesnice</translation>
   </message>
   <message>
     <source>selection-background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(86, 130, 150, 255), stop:1 rgba(199, 199, 199, 255));
 selection-color: rgb(255, 255, 255);
 background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>selection-background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(86, 130, 150, 255), stop:1 rgba(199, 199, 199, 255));
+selection-color: rgb(255, 255, 255);
+background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0.7, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preferred Layout</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preferované rozložení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Preferred Variant</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Preferovaná varianta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));
 color: rgb(116, 160, 180);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(217, 230, 235, 230), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));
+color: rgb(116, 160, 180);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>( pro vyzkoušení vašeho nastavení můžete do okénka dole něco nadatlit. )</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use Default</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Použít výchozí</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Installovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Upgrade</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Aktualizovat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Obnovit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Tip: PC-BSD is designed for the desktop, while FreeBSD makes a great choice for servers</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rada: PC-BSD bylo navrženo pro psací stůl, zato FreeBSD je skvělou volbou pro sluhu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FreeBSD</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>FreeBSD</translation>
   </message>
   <message>
     <source>System Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Typ systému</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Partitions</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostupné oddíly</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Life Preserver Restore</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Záchrana s pomocí vesty</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Hostname</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno hosta</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno uživatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Port</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zásuvka</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Source</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalovat z</translation>
   </message>
   <message>
     <source>DVD / USB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>DVD / USB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network / Internet</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Síť / Internet</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Network Inferface</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozhraní sítě</translation>
   </message>
   <message>
     <source>IP Address</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>IP adresa</translation>
   </message>
   <message>
     <source>000.000.000.000; </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>000.000.000.000;</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Netmask</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Maskovaná síť</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Nameserver (DNS)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jmený sluha (DNS)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Gateway</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Brána</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: rgb(250, 250, 250);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: rgb(250, 250, 250);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>/dev/ad0 -- 400GB | Seagate ST340015A 3.01 | ATA/ID Device</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>/dev/ad0 -- 400GB | Seagate ST340015A 3.01 | ATA/ID Device</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto Partition</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatický oddíl</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Customize Disk Setup (Advanced)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přizpůsobit nastavení disku (pokročilé)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Use Entire Disk</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Použít celý disk</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto Setup</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatické nastavení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>selection-background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(86, 130, 150, 255), stop:1 rgba(199, 199, 199, 255));
 selection-color: rgb(255, 255, 255);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>selection-background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:1, x2:0.5, y2:0, stop:0 rgba(86, 130, 150, 255), stop:1 rgba(199, 199, 199, 255));
+selection-color: rgb(255, 255, 255);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>ID</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Občanský průkaz</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Slice</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>špachtle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Osedlání</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velikost</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Typ</translation>
   </message>
   <message>
     <source>color: rgb(190, 0, 0);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>color: rgb(190, 0, 0);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install PC-BSD bootloader</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalovat PC-BSD nakladač</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Auto-login User (The first user listed will be logged on automatically)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatické přihlášení (První uživatel bude automaticky přihlášen )</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Administrator Password (root)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Administátorovo heslo (kořen)</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Password:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Heslo:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Verify password:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kontrola hesla:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add User</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přidat uživatelku</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno uživatelky:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Full name:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Rozená:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Shell:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ulita:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Apply</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Podání žádosti</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Add</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Přidat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>User Accounts</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Výkaz uživatelek</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Remove</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odstranit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>color: rgb(167, 0, 0);</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>color: rgb(167, 0, 0);</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Time and Date Settings</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Nastavení času</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local TimeZone</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Místní časové pásmo</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Automatic syncronization with internet Time Servers (NTP)</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Automatická synchronizace s NTP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Available Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Dostupné součástky</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vybrané součástky</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Summary</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Shrnutí zabudování</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Please check the summary above, and click 'back' to make any corrections.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Prosím překontrolujte shrnutí nahoře a cvakněte 'Záda' abyste udělali potřebné změny</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Your system is now being installed! This process may take a while, depending upon the installation options chosen, and system speed. You will be notified when the installation is finished.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Tvůj systém se teď instaluje! To může trvat chvíli, podle toho co sis namačkal a jak máš rychlej komp. Až to bude hotový, tak se to dozvíš.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Installation Complete</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalace hotova</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The installation is now complete! You may now remove any boot media, and reboot the system to finish.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Instalace je nyní celková. Můžeš odstranit libovolné mediální vysoké boty a znovu zavést do konce.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0.2, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>background-color: qlineargradient(spread:pad, x1:0.5, y1:0.2, x2:0.5, y2:1, stop:0 rgba(116, 160, 180, 255), stop:1 rgba(255, 255, 255, 255));</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Abort</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Potrat</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Back</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Záda</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Next</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Další</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected Components:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zvolené součástky:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>PC-BSD Installer Error</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>PC-BSD chyba montéra</translation>
   </message>
   <message>
     <source>This install requires a disk/slice with at least</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Montér vyžaduje aspoň disk / špachtli</translation>
   </message>
   <message>
     <source>of disk space.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>z disk vesmíru.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing '/' file-system, please add a file-system for mount-point '/' to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chybí '/' systém složek, prosím přidejte nějaký systém složek pro osedlání '/' a pokračujte.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Missing SWAP file-system, please add a SWAP file-system to continue.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chybí URNA systém složek, prosím přidejte URNA systém složek a pokračujte.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>file-system is below the required minimum:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>systém složek je pod vyžadovaným minimem.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The disk will be setup with the following configuration:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Určitě bude disk nastaven s následujícím nastavením:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirroring:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Odrazení:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Partition:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Příčka:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FileSystem:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Souborový systém:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velikost:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Osedlání:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Root passwords do not match!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Kořeny hesel se neshodují!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: User passwords do not match!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Hesla uživatele se neshodují!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Username may contain only letters and numbers!</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Jméno uživatele může zahrnovat pouze dopisy a počty!</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: The username</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: jméno uživatele</translation>
   </message>
   <message>
     <source>is reserved.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>je vyhrazené.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>You must setup at least one username to continue. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Musíte nastavit alespoň jedno jméno uživatele pro pokračování.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Root password must be set to continue. </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Kořen hesla musí být pro pokračování nastaven.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>The following users will be created:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Následující uživatelé budou stvořeni:</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogFileSystem</name>
   <message>
     <source>Error: Invalid Mount Point.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Chromé osedlání bodu.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: A partition with this mount-point already exists.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Příčka s tímto osedláním již je.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: This partition already has a valid swap.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Příčka už má správný u.r.n.a.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: No more available partitions for this disk/slice.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Ne více využitelných příček pro tento disk / špachtli.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Error: Drive cannot mirror itself.</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Chyba: Řidič nemůže napodobovat sám sebe.</translation>
   </message>
   <message>
     <source>File System</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Soubor Systém</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk / Slice</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk / špachtle</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Type</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Druh</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mount Point:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Osedlaný bod:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Size:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Velikost:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>MB</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>MB</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enable Encryption</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povolit utajení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Disk to Mirror</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Disk k napodobení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Mirror Method</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Napodobení postupu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Ukončit</translation>
   </message>
   <message>
     <source>&Save</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>&Bezpečně</translation>
   </message>
 </context>
 <context>
   <name>dialogSelectNetServer</name>
   <message>
     <source>Enabling Networking... Please Wait...</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Povoluji síťování... Prosím tě čekej..</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Selected backup:</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vybraný zástup:</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select Installation Source</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Vyber zdroj slavnosti uvedení</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install from Internet </source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uveď z Internetu</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Install from specified server</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uveď z vybraného sluhy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Local Network Install</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Uvedení místní sítě</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the server name</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Potvrď určitě jméno sluhy</translation>
   </message>
   <message>
     <source>FTP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>FTP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>HTTP</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>HTTP</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Enter the directory path</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Zadej stezku k řiditeli</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Select</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Výběr</translation>
   </message>
   <message>
     <source>Cancel</source>
-    <translation type="unfinished">
-      </translation>
+    <translation>Ukončení</translation>
   </message>
 </context>
 </TS>
More information about the Commits mailing list